..
Hubungi +62-408-2421187 Fax: +62-408-2421155 pada jam 08:00 - 16.00 WITA
E-mail: pa_unaaha@live.com

PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID [M0325-2021]

DI PUBLIKASI KEUANGAN.PAUNA@GMAIL.COM DALAM SURAT DINAS 02/07/21 2,954x 2

SURAT RESMI Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Nomor: 003/DKM-NH/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid ditujukan kepada Yth. Ketua

Uraian: Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid


FILE DOKUMEN:

 

Komentar Pembaca 2 open

...

...
Zalimu anonymous

25 September 2021 pukul 07:12:10

Bolehkah mengarahkan kepada kami sebagai pengurus pembangunan masjid untuk mendapatkan donatur yang menyediakan dana untuk pembangunan masjid

Lainnya

...

...
Imam syafii anonymous

15 September 2021 pukul 14:06:32

Adakah menyediakan dana untuk pembagunan masjid/musholla

Lainnya

Ada keluhan layanan atau aparat kami?