..
Hubungi +62-408-2421187 Fax: +62-408-2421155 pada jam 08:00 - 16.00 WITA
E-mail: pa_unaaha@live.com

Laporan Tahunan Periode 2020

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020

 

Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020 ini secara keseluruhan dapat disimpulkan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar :

  1. Total sisa perkara tahun 2019 sebanyak 1 perkara, ditambah jumlah perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 854 perkara, sehingga total perkara yang masuk sebanyak 855 perkara, diputus dan diselesaikan sebanyak 855 perkara atau tingkat penyelesaian 100%, dengan total sisa perkara akhir tahun 2020 sebanyak NIHIL  perkara, atau total tunggakan perkara sebesar 0%.
  2. Pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan telah dilaksanakan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang ada.
  3. Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun ada anggaran yang belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan, dengan akumulasi serapan total untuk seluruh DIPA yang dikelola sebesar 99,55%, DIPA 01 Badan Urusan Administrasi serapan anggaran total 99,10%, dan untuk DIPA 04 serapan anggaran 100%.

 

 

DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM LAPORAN TAHUNAN 11/01/21 264xAda keluhan layanan atau aparat kami?