..
Hubungi +62-408-2421187 Fax: +62-408-2421155 pada jam 08:00 - 16.00 WITA
E-mail: pa_unaaha@live.com

Profil Pegawai
Profil Kekuatan Sumber Daya Manusia / Hakim, Pejabat, Pegawai dan Tenaga Pendukung

Pejabat Kepaniteraan 01 Mei 2019

Hakim 01 Mei 2019

Pimpinan 01 Mei 2019

Ketua 01 Mei 2019

Zulfahmi, S.HI 01 Mei 2019

Muh Yusuf, S.Hi, MH 01 Mei 2019

Dr. Massadi, S.Ag, MH 01 Mei 2019

Drs. Safar, M.H 01 Mei 2019

Aminuddin, S.H 01 Mei 2019

Tahira 01 Mei 2019

Yudi Wijaya, S.H 01 Mei 2019

Lasmanah, S.H.I 01 Mei 2019

Ansar, SH 01 Mei 2019

Sofian, S.Hi 01 Mei 2019

Lausi 01 Mei 2019

Abd. Rahman M 01 Mei 2019

Juberi 01 Mei 2019

Ada keluhan layanan atau aparat kami?